Pumpa vätska med en fatpump

En fatpump är bra att ha för flera olika sorters vätskor. Med en fatpump kan du pumpa syror, alkalier, lösningsmedel, kemikalier, bränslen, viskösa vätskor med mera. Det är inte ovanligt att se denna formen av pump inom branscher som verkstadsindustrin, kemiindustrin, livsmedelsindustrin och så vidare. Genom att använda er av fatpumpar så kan det pumpas ut vätskor från fat, tankar, dunkar och andra stora behållare. Det utan att det blir spill eller att ni behöver göra tunga lyft. Med en sådan här pump går arbetet snabbt och det är säkert. Om du är på jakt efter denna sortens pump eller andra pumpar, så hittar du det hos Telfa. De har ett stort utbud inom just pumpar. De har över 40 års erfarenhet av pumpar och de besitter specialistkompetens.

Fatpumpar för olika sorters vätskor

En fatpump har ett rörformat pumpverk samt en motor. Det finns även flera tillbehör så att det ska vara lätt att använda sig av denna sortens pump. De tillbehör som finns är bland annat pistolventil, flödesmätare samt fat- IBC genomföringar. Den pump som finns hos Telfa, är av märket FLUX. Dessa pumpar har i axeltätat utförande en kärna i metall som gör pumprören mer hållbara. De kommer med olika driftalternativ. Det finns batterimotor, tryckluftsmotor, enfasmotor och trefasmotor. De finns även i tätningslöst utförande så att det ska gå att ha lättantändliga och aggressiva vätskor i dessa pumpar. Så är det så att du jobbar inom en viss bransch med viss sorts vätska så kan detta vara den form av pump du har behov av. Du kan läsa mer om det genom att besöka Telfa på deras hemsida.